~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ HOME
home
Cala Milló
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Thö-Pa-Ga Cala Milló Circum news contacts download
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
references bibliography history interior specifications rates
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Cala Milló Mahon      BIBLIOGRAPHY

     brigantine CALA MILLÓ

- . -
  English
  español
 • Juan Pou Muntaner. La Marina en Mallorca. Historia de Mallorca coordinada por J.Mascaró Pasarius. Palma, 1979.
 • Francisco Sevillano Colom, Juan Pou Muntaner. Historia del puerto de Palma de Mallorca. Palma, 1974
 • Lista Oficial de Buques de España. 1963
 • revista Xabec ,octubre 1996, nº11, Motoveleros de Baleares, el ultimo de la fila : el CALA MILLÓ
 • revista Cambio 16, nº562, pag.65-66,sept.1982, La Reina de las Regatas.
  français
 
 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Circum Navegaciones Hispania ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
  C I R C U M    N A V E G A C I O N E S    H I S P A N I A    S L  
salida   mailing address :
calle Aragón, 25, At.7
E - 07800 Ibiza, (Balear
Islands), Spain
management & sales :
tel: +34 609 85 32 10
technical matters :
tel: +34 609 30 40 20
 contacts and rates at :
 
 fax: +34 629 67 06 69
salida
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~